Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) järjestämät kurssit ovat perustana miehistön koulutuksessa. Perttelin VPK:n miehistö on käynyt mm. seuraavia kursseja.

 • Sammutustyönkurssi
 • Savusukelluskurssi
 • Pelastustyökurssi
 • Laskeutumisen ja kattotyöskentelyn kurssi
 • Tieliikennepelastaminen
 • Vaarallisten aineiden kurssi
 • Öljyntorjuntakurssi
 • Palokuntien ensiapukurssi
 • Hälytysajoneuvon kuljettajakurssi
 • Ensivastekurssi
 • Yksikönjohtajakurssit 1 ja 2
 • Yksikönjohtajan täydennyskurssi
 • Pintapelastuskurssi
 • Sopimuspalokuntien päällikkökurssi

Kurssit pidetään yleensä viikonloppuisin ja iltaisin. Ne ovat kestoltaan n. 11-100 tuntia.


VIIKKOHARJOITUKSET

Viikkoharjoituksilla pidetään yllä kursseilla opittuja taitoja ja harjoitellaan kaluston käyttöä. Palokunta harjoittelee Kaivolan asemalla Maanantaisin klo. 18.00-20.00.

Mikäli haluat liittyä joukkoomme, ota yhteyttä palokuntamme päällikköön Lassi Uittoon puh. 040 0621292 niin kuulet asiasta lisää.

Harjoittelu lisää työturvallisuutta, joka on olennainen osa palokunnan toimintaa. Jotta harjoittelusta on hyötyä, on sen oltava runsasta ja säännöllistä.