Lehtitehtaan palon vahingot yli 10 miljoonaa euroa

Salon Lehtitehtaan tulipalosta aiheutuvien vahinkojen pelätään nousevan yli kymmeneen miljoonaan euroon. Sunnuntaina aamuyöstä raivonneen tulipalon seurauksena lokakuussa valmistunut uusi painokone sekä painohallin laajennus tuhoutuivat pahoin.

SSS:n toimitusjohtaja Kirsti Kirjonen sanoo vakuutusten kattavan syntyneet vahingot. Vahinkojen tarkkaa määrää ei vielä sunnuntaina päivällä pystytty arvioimaan.

(Su 10:50)


Raivaustöihin ryhdyttiin heti

Lehtitehtaan painohallin raivaustöihin ryhdyttiin heti sunnuntaina, kun palo oli saatu hallintaan. Kirjapainonjohtaja Milko Warinowski arvelee, että ainakin osa lehtitehtaan noin kolmestakymmenestä työntekijästä joutuu tuotannon keskeytyksen takia siirtymään väliaikaisesti töihin muualle.

Samassa rakennuksessa Meriniityn teollisuusalueella toimivat Salon Seudun Sanomien toimitus ja Hansaprintin paino säästyivät palovahingoilta. Toimitusjohtaja Kirsti Kirjonen totesi, että työt niissä jatkuvat ”niin normaalisti kuin tällaisen katastrofin jälkeen on mahdollista”.

(Su 10:40)Salon Seudun Sanomat ilmestyy normaalisti

Salon Seudun Sanomat ilmestyvät lehtitehtaassa raivonneesta tulipalosta huolimatta normaalisti myös maanantaina. SSS:n päätoimittaja Jarmo Vähäsilta kertoi, että lehti painetaan väliaikaisesti Turun Sanomien painossa Artukaisissa.

Lehtitehtaan kirjapainonjohtaja Milko Warinowski sanoi, että valtavista vahingoista huolimatta myös lehtitehtaassa painettavien muiden lehtien ilmestyminen pystytään hoitamaan. Painotöitä joudutaan siirtämään varapainoihin, mutta lehtien ilmestyminen taataan. (Su 10:31)


Salon Seudun Sanomien lehtipaino tuhoutui osittain tulipalossa

Varhain sunnuntaiaamuna syttynyt tulipalo vaurioitti erittäin pahoin Salon Lehtitehtaan rotaatiopainokonetta ja painohallia. Räjähdysmäisesti alkanut tulipalo oli alkanut todennäköisesti painohallin katolla sijainneen ilmastointijärjestelmän kompressorihuoneesta.

Tuli levisi nopeasti myös painohallin välikattoon. Painokoneen päälle pudonnut palava materiaali ja vesi vaurioittivat konetta ja sen sähköjärjestelmää erittäin pahoin.

Painokone on poissa käytöstä todennäköisesti kuukausia. Vahingot nousevat useisiin miljooniin euroihin.

Palo saatiin rajattua niin, etteivät vieressä olevat paperivarasto ja Hansaprintin kirjapaino kärsineet vaurioita. Hansaprintin toiminta Salossa jatkuu normaalisti.

Salon Seudun Sanomien ilmestymiseen painokoneen tuhoutuminen ei vaikuta. Lehti painetaan Turun Sanomien painossa niin pitkään kun paino on poissa käytöstä Salossa.

Myös kaikki Lehtitehtaan asiakaslehdet pystytään painamaan jo ennalta sovituissa varapainoissa. (Su 10:24)