Hätätilanteessa apua saa soittamalla yleiseen hätänumeroon 112. Hätäkeskus ottaa tilannetta koskevat tiedot vastaan ja hälyttää paikalle tarkoituksenmukaisimmat ja lähimmät yksiköt

Palokunnan hälytysosaston jäsenet hätäkeskus hälyttää matkapuhelimien avulla. Hätäkeskuksen kautta hälytys tulee matkapuhelimiin tekstiviestillä.

Palokunta pelastaa ja torjuu vaaran silloin, kun on sattunut:

  • tulipalo
  • liikenneonnettomuus
  • öljyvahinko
  • kaasu-, myrkky-, tai nestevuoto
  • räjähdys
  • sortuma
  • tulvavahinko
  • vesistöonnettomuus
  • tai näihin verrattava tapahtuma

Hälytyksen saatuaan vuorokaudenajasta riippumatta hälytysosaston jäsenet saapuvat paloasemalle, siellä he pukeutuvat paloasuun ja siirtyvät ajoneuvoihin. Matkalla tilannepaikalle yksiköt kuulevat radiosta tilanteeseen liittyvät perustiedot ja mahdollisesti vielä joitakin tarkennuksia.

Palokunnan operatiivisen toiminnan johtamisesta hälytystehtävissä vastaa aluksi palokunnan yksikönjohtajat. Erilaisiin onnettomuustyyppeihin palokunnalla on olemassa selvitysohjeita, joilla pyritään helpottamaan ja nopeuttamaan yksiköiden toimintaa.

Tilannepaikalla palokunnan yksikönjohtaja saa tarvittavat käskyt pelastuslaitoksen päällystöpäivystäjältä.Päällystöpäivystäjä (P3) ei tule mukaan kaikkiin hälytystehtäviin ja silloin yksikönjohtaja antaa yksikkönsä jäsenille tehtäväkäskyt oman harkintansa mukaisesti, ottaen huomioon henkilön kokemuksen ja osaamisen.

Tehtävät saatetaan loppuun ja palataan paloasemalle, jonka jälkeen käytetty kalusto huolletaan takaisin hälytysvalmiuteen. Tilanteen kulku käydään lävitse tuoreeltaan ja vielä seuraavan viikon harjoituksissa. Tilanteista saatuja kokemuksia pyritään hyödyntämään toiminnan kehittämisessä.

Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen vuosikertomus vuodelta 2016

https://issuu.com/turunviestinta/docs/v-s_pelastus...